Målet gällde fråga om strandskyddsdispens för en brygga i närheten av ett för bostadsändamål inrett båthus.

MÖD:

Hemfridszonen kan normalt inte anses sträcka sig ut i vattenområdet (se MÖD 2011:42). Båthuset, vilket även är inrett som gästhus, är byggt över vattnet. Hemfridszonen kan emellertid inte anses omfatta det vattenområde om ca 20 kvm som den nya bryggan täcker. Då en brygga redan finns vid båthuset, kan inte en ny brygga anses behövs för tillgång till båtplats.

Dom: M 9217-16