Domar Datum Referatnr Målnr
Förbjuden åtgärd

Brott mot områdesskydd – företagsbot

,
2016-01-08 B 5857-15
Undantag från förbuden

Dispensprövning och anmälan om vattenverksamhet

,
2015-12-29 M 6320-15
Föreläggande, Strandskyddat område

Tillräckligt precist föreläggande (gräns för strandskyddat område)?

,
2015-12-15 M 3174-15
Föreläggande, Strandskyddat område

Tillräckligt precist föreläggande (rätt adressat och gräns för strandskyddat område)?

,
2015-12-14 M 7456-15
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens för användning av byggnad som bastu?

,
2015-11-11 M 2277-15
Särskilt skäl 1

Dispens för ersättningsbyggnad – utvidgas hemfridszonen mer än obetydligt?

,
2015-11-02 M 1170-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande avseende militära byggnader

2015-10-26 M 1027-15
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4

Ansökan om dispens för byggnad på flotte

,
2015-10-16 M 2657-15
LIS-område

Detaljplan inom LIS-område

2015-10-15 P 311-15
Särskilt skäl 1

Detaljplan, enbostadshus

2015-09-17 N2015/00400/PUB
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att ta bort byggnad, uppfartsväg och staket

2015-09-09 M 309-15
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Strandskyddat område, Villkor

Villkor vid beslut om dispens för parkeringsplats

2015-09-07 M 1394-15
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Strandskyddat område

Tillbyggnad inom strandskyddat område? Förbjuden åtgärd? Ska dispens beviljas?

, , ,
2015-08-25 M 8029-14
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Dispens för nybyggnad av fritidshus inom hemfridszon

,
2015-06-30 M 1850-15
Förbjuden åtgärd, Tomtplats

Nybyggnad av två bostadshus 20 m från strandskyddat område

2015-06-25 M 8694-14
Särskilt skäl 1

Detaljplan, fritidshus

2015-06-25 N2015/418/PUB
Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus och bastu

,
2015-06-18 M 9756-14
Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus och nekad dispens för bastu

,
2015-06-18 M 9747-14
Särskilda skäl inom LIS-område, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för bostadshus

, , , ,
2015-06-17 M 10247-14
Särskilt skäl 3, Strandskyddets syften, Villkor

Dispens för brygga på en ö (Natura 2000 m.m.)

,
2015-06-16 M 11808-14
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 5

Tidsbegränsad dispens för byggbodar och parkeringsplats

2015-06-16 M 1898-15
Fri passage, LIS-område, Proportionalitetsprincipen, Särskilda skäl inom LIS-område

Dispens för bastu inom LIS-område

2015-06-12 M 10442-14
Strandskyddat område

Gäller strandskydd vid markavvattningsdike?

,
2015-06-11 M 10756-14
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 5, Särskilt skäl 6

Dispens för enbostadshus och garage

,
2015-06-01 M 11477-14
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4

Dispens för brygga (Natura 2000-område m.m.)

,
2015-05-20 M 559-15
Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus

,
2015-05-12 M 178-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Proportionalitetsprincipen, Undantag från förbuden

Föreläggande att ta bort flaggstång och stolpar med eluttag

2015-05-11 M 10598-14
Föreläggande, Särskilt skäl 1

Föreläggande om att minska bryggas bredd (Natura 2000 m.m.)

, ,
2015-05-07 M 919-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att ta bort trädäck, pumphus och intredning i sjöbod

,
2015-03-26 M 6221-14
Särskilt skäl 1

Nekad dispens för komplementbyggnad

, ,
2015-03-15 M 10901-14
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Nekad dispens för förråd inom hemfridszon

, ,
2015-02-25 M 8665-14
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för ändrad användning av byggnad

,
2015-02-23 MÖD 2015:7 M 6222-14
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl allmänt

Nekad dispens för garage

2014-12-22 M 5733-14
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 4, Särskilt skäl 6

Detaljplan, camping

2014-12-18 S2014/3715/PBB
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Dispens för nytt bostadshus inom hemfridszon

2014-12-11 M 7026-14
LIS-område

Detaljplan, tomtmark

2014-12-11 S2013/7346/PBB
Fri passage, LIS-område, Proportionalitetsprincipen, Särskilda skäl inom LIS-område, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 4

Detaljplan, camping

2014-12-11 S2014/228/PBB
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 5

Skärmvägg vid badplats

2014-11-27 MÖD 2014:45 M 1241-14
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 2, Strandskyddets syften

Dispens för utfyllnad av mark

2014-10-30 M 1899-14
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Strandskyddat område

Föreläggande att upphöra med gräsklippning m.m.

, ,
2014-10-21 M 4234-14
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Strandskyddat område

Dispens för anläggande av brygga vid befintlig båtslip (byggnadsplan)

,
2014-09-05 M 3177-14
Särskilt skäl 1

Nekad dispens för förråd

2014-06-24 M 1196-14
Förbjuden åtgärd

Inglasning under skärmtak

2014-06-05 M 8353-13
Särskilt skäl 5

Detaljplan, villatomter/fritidshustomter

2014-06-05 S2012/152/PBB
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens i efterhand för brygga

,
2014-05-09 M 9186-13
Undantag från förbuden

Föreläggande, fråga om preskription

, ,
2014-05-07 MÖD 2014:27 M 1002-14
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 5

Detaljplan, bostadstomter

2014-03-20 S2012/4132/PBB
Särskilt skäl 1

Detaljplan, bostadstomter

2014-03-20 S2013/2544/PBB, S2013/3316/PBB
Särskilt skäl 1

Detaljplan, bostadstomter

2014-03-20 S2013/2038/PBB
Särskilt skäl 5

Dispens för anläggande av bollplan

2014-02-18 M 8124-13
Särskilt skäl 1

Dispens för nybyggnad av fritidshus, båthus och bod/förråd

2014-01-21 M 6866-13
Föreläggande, Särskilt skäl 1

Nekad dispens för bastu

2014-01-10 M 7246-13
LIS-område, Särskilda skäl inom LIS-område

Dispens för bostadshus inom LIS-område

2013-12-20 M 6577-13
Förbjuden åtgärd

Dispens för muddring

, ,
2013-11-27 M 6962-13
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Nekad dispens för komplementbyggnad

,
2013-11-15 M 11232-13
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för komplementbyggnad

,
2013-11-13 M 4091-13
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl allmänt

Proportionalitetsprincipen och de särskilda skälen

2013-10-18 MÖD 2013:37 M 5451-13
Strandskyddat område

Råder strandskydd? Våtmark eller insjö?

,
2013-10-14 F 5418-13
Särskilt skäl 5, Villkor

Tillstånd till vilthägn inom strandskyddat område

2013-10-09 M 11649-12
Särskilt skäl 1, Strandskyddets syften, Tomtplats

Trädäck inom tomtplats med avhållande effekt på vattenområde

2013-06-13 M 804-13
Särskilt skäl 3, Undantag från förbuden

Dispens för musselodling

, ,
2013-06-04 MÖD 2013:22 M 8456-12
Föreläggande, Särskilt skäl 1

Dispens och föreläggande avs. redan uppfört fritidshus

,
2013-06-04 M 6391-12
Föreläggande

Föreläggande, bryggräcke

2013-04-04 M 10665-12
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Undantag från förbuden

Föreläggande om återställande efter asfaltningar och nedtagande av staket

2013-02-25 M 8285-12
Förbjuden åtgärd

Dispens för installation av WC mm i ekonomibyggnad

2013-01-09 M 8161-12
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 6

Dispens för brygga på en ö

2013-01-03 M 6370-12
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för fritidshus

2012-11-06 M 4065-12
Särskilt skäl 1

Dispens för att uppföra brygga

2012-10-24 M 4246-12
LIS-område, Särskilda skäl inom LIS-område

Dispens för bostadshus inom LIS-område

2012-10-18 MÖD 2012:39 M 10239-11
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Dispens för tillbyggnad av bostadshus

,
2012-09-25 M 8421-11
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för uthyrningsstuga

, ,
2012-07-03 M 7831-11
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande om att upphöra med gräsklippning

,
2012-06-29 M 202-12
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande om att upphöra med gräsklippning

,
2012-06-29 M 10272-11
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens för sjöbod

, ,
2012-06-26 M 10363-11
Fri passage, Proportionalitetsprincipen, Tomtplats, Villkor

Tomtplatsavgränsning

2012-06-26 MÖD 2012:24 M 1260-12
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus

, ,
2012-06-18 M 10284-11
Okategoriserade

Detaljplan

2012-05-31 S2011/3617/PBB
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens för brygga

2012-05-07 M 9143-11
Proportionalitetsprincipen, Strandskyddets syften

Dispens för båthus

,
2012-02-21 M 5134-11
Strandskyddat område

Råder strandskydd?

2012-02-07 MÖD 2012:4 M 5458-11
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för ateljé och förråd

,
2011-12-19 M 2035-11
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande om att återställa strandpromenad

2011-10-06 MÖD 2011:36 M 2082-11
Förbjuden åtgärd

Dispens för bryggdäck

2011-07-05 MÖD 2011:34 M 8660-10
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus

2011-06-30 M 9745-10
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för enbostadshus

2011-06-22 M 9794-10
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 2

Dispens för enbostadshus

,
2011-06-17 MÖD 2011:40 M 215-11
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl allmänt

Fastighetsbildning och strandskyddsdispens

2011-06-16 MÖD 2011:35 M 4534-10
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Strandskyddets syften

Dispens för brygga

2011-06-09 M 8963-10
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Tomtplats

Dispensplikt, tomtplats inom strandskydd

2011-05-27 MÖD 2011:38 M 8212-10
Särskilt skäl 1

Brygga och byggnad för övernattning och förvaring

, , ,
2011-05-26 MÖD 2011:19 M 7010-10
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande om återställande av anlagda vägar m.m.

2011-05-03 MÖD 2011:17 M 5506-10
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Strandskyddets syften

Strandskydd och prövning av vattenverksamhet

, , ,
2011-03-15 MÖD 2011:42 M 4538-10
Föreläggande

Föreläggande om åtgärder avseende sjöbodar

,
2010-12-10 M 4506-10
Särskilt skäl 1

Dispens för förlängning av brygga

, ,
2010-11-10 M 4511-10
Tomtplats

Tomtplatsbestämning i ärende om dispens för gäststuga m.m.

2010-05-04 MÖD 2010:14 M 10260-09
Proportionalitetsprincipen, Undantag från förbuden

Dispens för komplementbyggnad inom 7:17-område

,
2009-10-23 MÖD 2009:35 M 7840-08
Särskilt skäl 1

Dispens för nybyggnad av fritidshus

,
2009-08-26 M 7404-08
Undantag från förbuden

Ostronodling, areell näring?

, , ,
2009-05-12 MÖD 2009:13 M 1225-08
Strandskyddets syften, Villkor

Villkor motiverade av strandskyddets syften

,
2009-04-09 MÖD 2009:10 M 4808-08
Särskilt skäl allmänt

Dispens för förrådsbyggnader och bryggdäck (kompensation)

,
2008-07-18 MÖD 2008:20 M 7846-07