Domar Datum Referatnr Målnr
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4, Särskilt skäl 5

Upphävande av strandskydd i detaljplan för bostäder

,
2017-11-22 MÖD 2017:62 P 4676-2017
Särskilt skäl 1

Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad

, ,
2017-11-21 M 6252-17
Undantag från förbuden

Strandskyddsdispens för hästhagar

2017-11-13 MÖD 2017:57 M 10623-2016
Särskilt skäl 5, Villkor

Strandskyddsdispens för en våtmark för mångfald/andjakt

2017-11-10 M 1711-17
Föreläggande

Föreläggande att ta bort stängsel

2017-11-09 M 4628-17
Föreläggande

Föreläggande att ta bort bryggdäck

,
2017-10-16 M 3451-17
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Tomtplats

Strandskyddsdispens för brygga invid bostadstomt

2017-10-13 M 1554-17
LIS-område, Särskilda skäl inom LIS-område

Brygga för nya bostäder i LIS-område

,
2017-10-11 M 3248-17
Föreläggande, Strandskyddat område

Föreläggande att ta bort anläggningar från strandskyddsområde

,
2017-10-10 M 7326-17
Särskilt skäl 1

Strandskyddsdispens för trädäck

2017-09-27 M 543-17
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Strandskyddsdispens för enbostadshus

,
2017-09-07 M 9284-16
Särskilt skäl 5

Strandskyddsdispens för transformatorstation och kabeldragning

2017-08-23 M 2667-17
Särskilt skäl 2

Strandskyddsdispens för bostadshus

2017-08-16 M 10315-16
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att avlägsna anläggningar och upphöra med klippning av vegetation invid en campingplats

2017-06-26 M 5557-16
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att avlägsna anläggningar och upphöra med klippning av vegetation invid en campingplats

2017-06-26 M 5601-16
Fri passage, Tomtplats, Villkor

Tomtplatsbestämning i samband med strandskyddsdispens

2017-06-15 M 6607-16
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för brygga

,
2017-06-14 M 9217-16
Särskilt skäl 1, Tomtplats, Villkor

Strandskyddsdispens för fritidshus

,
2017-06-02 M 8417-16
Särskilt skäl 2

Upphävande av strandskydd i detaljplan

,
2017-06-02 P 9377-16
Föreläggande

Föreläggande att ta bort en komplementbyggnad och en del av en brygga

,
2017-04-19 MÖD 2017:16 M 3186-16
Föreläggande

Föreläggande att ta bort en brygga

2017-04-19 MÖD 2017:16 M 7737-16
Föreläggande

Föreläggande att riva byggnad

, ,
2017-03-16 M 4993-16
Föreläggande

Strandskyddsdispens för brygga

,
2017-03-16 M 11210-16
LIS-område, Särskilda skäl inom LIS-område

Strandskyddsdispens inom LIS-område

2017-03-08 M 9980-16
Proportionalitetsprincipen

Strandskyddsdispens för fritidshus

2017-02-03 M 7801-16
LIS-område, Särskilda skäl inom LIS-område

Tillämpning av LIS-regler i område som inte var utpekat i översiktsplan

2016-12-22 M 4270-16
Särskilt skäl 2, Strandskyddets syften

Strandskyddsdispens för tre enbostadshus

,
2016-12-22 MÖD 2016:21 M 6995-16
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 5

Detaljplan för bostäder

,
2016-12-16 P 7052-16
LIS-område, Särskilda skäl inom LIS-område

Strandskyddsdispens i LIS-område

2016-11-25 MÖD 2016:39 M 1792-16
Föreläggande, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för brygga och bro

,
2016-11-24 M 2617-16
Särskilt skäl 1

Dispens för garage

, , ,
2016-11-18 M 5596-16
Särskilt skäl 1

Dispens i efterhand för en gäststuga

2016-11-16 M 9520-15
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Strandskyddsdispens för ett bostadshus

2016-11-01 M 1790-16
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3

Dispens för tillfartsväg

,
2016-11-01 M 3795-16
Föreläggande

Föreläggande att ta bort del av brygga

2016-10-27 M 7302-16
Särskilt skäl 1

Dispens för ersättningsbyggnad

, ,
2016-10-13 M 5811-16
Strandskyddets syften

Fastighetsbildning inom strandskyddsområde

2016-09-23 F 10213-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att avlägsna betonganläggning

, ,
2016-09-07 M 11713-15
Föreläggande, Särskilt skäl 4

Strandskyddsdispens för byggnad

2016-06-27 MÖD 2016:11 M 11547-15
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 5, Undantag från förbuden

Strandskyddsdispens för gärdsgård

2016-06-27 MÖD 2016:10 M 11556-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Strandskyddets syften, Undantag från förbuden

Föreläggande om återställningsåtgärder

, , ,
2016-06-17 M 5610-15
Särskilt skäl 3

Tillstånd till utökning av brygganläggning

,
2016-06-14 M 7149-15
LIS-område

Detaljplan inom LIS-område

2016-06-08 P 7890-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för redan uppförd brygga

,
2016-05-24 M 9279-15
Undantag från förbuden

Stall och ridhus inom strandskydd

2016-05-02 M 7238-15
Fri passage

Avstyckning inom strandskydd

,
2016-04-14 F 8418-15
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 5

Dispens för två bostadshus

,
2016-04-06 M 9723-15
Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4

Utvidgning av verksamhet

,
2016-04-05 M 10456-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att återställa mark

2016-04-01 M 1196-16
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6455-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6457-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6458-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6459-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6454-15
Särskilt skäl 5

Upphävande av strandskydd i detaljplan för bostäder

,
2016-02-22 MÖD 2016:13 P 6876-15
Okategoriserade

Begäran om sammanträde vid mark- och miljödomstolen

2016-02-19 M 223-16
Särskilt skäl 3

Dispens för båthus

,
2016-02-19 M 7991-15
Särskilt skäl 1

Upphävande av strandskydd i detaljplan

, , ,
2016-02-19 P 2270-15
Särskilt skäl 1

Dispens för ersättningsbyggnad

,
2016-02-16 M 6737-15
Tomtplats

Tomtplatsbestämning vid dispens för komplementbyggnad

,
2016-02-16 M 8288-15
Okategoriserade

Överprövning av kommunal strandskyddsdispens

2016-02-12 M 9090-15
Förbjuden åtgärd

Brott mot områdesskydd – företagsbot

,
2016-01-08 B 5857-15
Undantag från förbuden

Dispensprövning och anmälan om vattenverksamhet

,
2015-12-29 M 6320-15
Föreläggande, Strandskyddat område

Tillräckligt precist föreläggande (gräns för strandskyddat område)?

,
2015-12-15 M 3174-15
Föreläggande, Strandskyddat område

Tillräckligt precist föreläggande (rätt adressat och gräns för strandskyddat område)?

,
2015-12-14 M 7456-15
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens för användning av byggnad som bastu?

,
2015-11-11 M 2277-15
Särskilt skäl 1

Dispens för ersättningsbyggnad – utvidgas hemfridszonen mer än obetydligt?

,
2015-11-02 M 1170-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande avseende militära byggnader

2015-10-26 M 1027-15
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4

Ansökan om dispens för byggnad på flotte

,
2015-10-16 M 2657-15
LIS-område

Detaljplan inom LIS-område

2015-10-15 P 311-15
Särskilt skäl 1

Detaljplan, enbostadshus

2015-09-17 N2015/00400/PUB
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att ta bort byggnad, uppfartsväg och staket

2015-09-09 M 309-15
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Strandskyddat område, Villkor

Villkor vid beslut om dispens för parkeringsplats

2015-09-07 M 1394-15
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Strandskyddat område

Tillbyggnad inom strandskyddat område? Förbjuden åtgärd? Ska dispens beviljas?

, , ,
2015-08-25 M 8029-14
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Dispens för nybyggnad av fritidshus inom hemfridszon

,
2015-06-30 M 1850-15
Förbjuden åtgärd, Tomtplats

Nybyggnad av två bostadshus 20 m från strandskyddat område

2015-06-25 M 8694-14
Särskilt skäl 1

Detaljplan, fritidshus

2015-06-25 N2015/418/PUB
Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus och bastu

,
2015-06-18 M 9756-14
Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus och nekad dispens för bastu

,
2015-06-18 M 9747-14
Särskilda skäl inom LIS-område, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för bostadshus

, , , ,
2015-06-17 M 10247-14
Särskilt skäl 3, Strandskyddets syften, Villkor

Dispens för brygga på en ö (Natura 2000 m.m.)

,
2015-06-16 M 11808-14
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 5

Tidsbegränsad dispens för byggbodar och parkeringsplats

2015-06-16 M 1898-15
Fri passage, LIS-område, Proportionalitetsprincipen, Särskilda skäl inom LIS-område

Dispens för bastu inom LIS-område

2015-06-12 M 10442-14
Strandskyddat område

Gäller strandskydd vid markavvattningsdike?

,
2015-06-11 M 10756-14
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 5, Särskilt skäl 6

Dispens för enbostadshus och garage

,
2015-06-01 M 11477-14
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4

Dispens för brygga (Natura 2000-område m.m.)

,
2015-05-20 M 559-15
Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus

,
2015-05-12 M 178-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Proportionalitetsprincipen, Undantag från förbuden

Föreläggande att ta bort flaggstång och stolpar med eluttag

2015-05-11 M 10598-14
Föreläggande, Särskilt skäl 1

Föreläggande om att minska bryggas bredd (Natura 2000 m.m.)

, ,
2015-05-07 M 919-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att ta bort trädäck, pumphus och intredning i sjöbod

,
2015-03-26 M 6221-14
Särskilt skäl 1

Nekad dispens för komplementbyggnad

, ,
2015-03-15 M 10901-14
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Nekad dispens för förråd inom hemfridszon

, ,
2015-02-25 M 8665-14
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för ändrad användning av byggnad

,
2015-02-23 MÖD 2015:7 M 6222-14
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl allmänt

Nekad dispens för garage

2014-12-22 M 5733-14
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 4, Särskilt skäl 6

Detaljplan, camping

2014-12-18 S2014/3715/PBB
Fri passage, LIS-område, Proportionalitetsprincipen, Särskilda skäl inom LIS-område, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 4

Detaljplan, camping

2014-12-11 S2014/228/PBB
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Dispens för nytt bostadshus inom hemfridszon

2014-12-11 M 7026-14
LIS-område

Detaljplan, tomtmark

2014-12-11 S2013/7346/PBB
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 5

Skärmvägg vid badplats

2014-11-27 MÖD 2014:45 M 1241-14
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 2, Strandskyddets syften

Dispens för utfyllnad av mark

2014-10-30 M 1899-14