Domar Datum Referatnr Målnr
LIS-område, Särskilda skäl inom LIS-område

Tillämpning av LIS-regler i område som inte var utpekat i översiktsplan

2016-12-22 M 4270-16
Särskilt skäl 2, Strandskyddets syften

Strandskyddsdispens för tre enbostadshus

,
2016-12-22 MÖD 2016:21 M 6995-16
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 5

Detaljplan för bostäder

,
2016-12-16 P 7052-16
LIS-område, Särskilda skäl inom LIS-område

Strandskyddsdispens i LIS-område

2016-11-25 MÖD 2016:39 M 1792-16
Föreläggande, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för brygga och bro

,
2016-11-24 M 2617-16
Särskilt skäl 1

Dispens för garage

, , ,
2016-11-18 M 5596-16
Särskilt skäl 1

Dispens i efterhand för en gäststuga

2016-11-16 M 9520-15
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Strandskyddsdispens för ett bostadshus

2016-11-01 M 1790-16
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3

Dispens för tillfartsväg

,
2016-11-01 M 3795-16
Föreläggande

Föreläggande att ta bort del av brygga

2016-10-27 M 7302-16
Särskilt skäl 1

Dispens för ersättningsbyggnad

, ,
2016-10-13 M 5811-16
Strandskyddets syften

Fastighetsbildning inom strandskyddsområde

2016-09-23 F 10213-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att avlägsna betonganläggning

, ,
2016-09-07 M 11713-15
Föreläggande, Särskilt skäl 4

Strandskyddsdispens för byggnad

2016-06-27 MÖD 2016:11 M 11547-15
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 5, Undantag från förbuden

Strandskyddsdispens för gärdsgård

2016-06-27 MÖD 2016:10 M 11556-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Strandskyddets syften, Undantag från förbuden

Föreläggande om återställningsåtgärder

, , ,
2016-06-17 M 5610-15
Särskilt skäl 3

Tillstånd till utökning av brygganläggning

,
2016-06-14 M 7149-15
LIS-område

Detaljplan inom LIS-område

2016-06-08 P 7890-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för redan uppförd brygga

,
2016-05-24 M 9279-15
Undantag från förbuden

Stall och ridhus inom strandskydd

2016-05-02 M 7238-15
Fri passage

Avstyckning inom strandskydd

,
2016-04-14 F 8418-15
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 5

Dispens för två bostadshus

,
2016-04-06 M 9723-15
Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4

Utvidgning av verksamhet

,
2016-04-05 M 10456-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att återställa mark

2016-04-01 M 1196-16
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6454-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6455-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6457-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6458-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6459-15
Särskilt skäl 5

Upphävande av strandskydd i detaljplan för bostäder

,
2016-02-22 MÖD 2016:13 P 6876-15
Särskilt skäl 3

Dispens för båthus

,
2016-02-19 M 7991-15
Särskilt skäl 1

Upphävande av strandskydd i detaljplan

, , ,
2016-02-19 P 2270-15
Okategoriserade

Begäran om sammanträde vid mark- och miljödomstolen

2016-02-19 M 223-16
Särskilt skäl 1

Dispens för ersättningsbyggnad

,
2016-02-16 M 6737-15
Tomtplats

Tomtplatsbestämning vid dispens för komplementbyggnad

,
2016-02-16 M 8288-15
Okategoriserade

Överprövning av kommunal strandskyddsdispens

2016-02-12 M 9090-15
Förbjuden åtgärd

Brott mot områdesskydd – företagsbot

,
2016-01-08 B 5857-15
Undantag från förbuden

Dispensprövning och anmälan om vattenverksamhet

,
2015-12-29 M 6320-15
Föreläggande, Strandskyddat område

Tillräckligt precist föreläggande (gräns för strandskyddat område)?

,
2015-12-15 M 3174-15
Föreläggande, Strandskyddat område

Tillräckligt precist föreläggande (rätt adressat och gräns för strandskyddat område)?

,
2015-12-14 M 7456-15
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens för användning av byggnad som bastu?

,
2015-11-11 M 2277-15
Särskilt skäl 1

Dispens för ersättningsbyggnad – utvidgas hemfridszonen mer än obetydligt?

,
2015-11-02 M 1170-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande avseende militära byggnader

2015-10-26 M 1027-15
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4

Ansökan om dispens för byggnad på flotte

,
2015-10-16 M 2657-15
LIS-område

Detaljplan inom LIS-område

2015-10-15 P 311-15
Särskilt skäl 1

Detaljplan, enbostadshus

2015-09-17 N2015/00400/PUB
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att ta bort byggnad, uppfartsväg och staket

2015-09-09 M 309-15
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Strandskyddat område, Villkor

Villkor vid beslut om dispens för parkeringsplats

2015-09-07 M 1394-15
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Strandskyddat område

Tillbyggnad inom strandskyddat område? Förbjuden åtgärd? Ska dispens beviljas?

, , ,
2015-08-25 M 8029-14
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Dispens för nybyggnad av fritidshus inom hemfridszon

,
2015-06-30 M 1850-15
Förbjuden åtgärd, Tomtplats

Nybyggnad av två bostadshus 20 m från strandskyddat område

2015-06-25 M 8694-14
Särskilt skäl 1

Detaljplan, fritidshus

2015-06-25 N2015/418/PUB
Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus och bastu

,
2015-06-18 M 9756-14
Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus och nekad dispens för bastu

,
2015-06-18 M 9747-14
Särskilda skäl inom LIS-område, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för bostadshus

, , , ,
2015-06-17 M 10247-14
Särskilt skäl 3, Strandskyddets syften, Villkor

Dispens för brygga på en ö (Natura 2000 m.m.)

,
2015-06-16 M 11808-14
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 5

Tidsbegränsad dispens för byggbodar och parkeringsplats

2015-06-16 M 1898-15
Fri passage, LIS-område, Proportionalitetsprincipen, Särskilda skäl inom LIS-område

Dispens för bastu inom LIS-område

2015-06-12 M 10442-14
Strandskyddat område

Gäller strandskydd vid markavvattningsdike?

,
2015-06-11 M 10756-14
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 5, Särskilt skäl 6

Dispens för enbostadshus och garage

,
2015-06-01 M 11477-14
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4

Dispens för brygga (Natura 2000-område m.m.)

,
2015-05-20 M 559-15
Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus

,
2015-05-12 M 178-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Proportionalitetsprincipen, Undantag från förbuden

Föreläggande att ta bort flaggstång och stolpar med eluttag

2015-05-11 M 10598-14
Föreläggande, Särskilt skäl 1

Föreläggande om att minska bryggas bredd (Natura 2000 m.m.)

, ,
2015-05-07 M 919-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att ta bort trädäck, pumphus och intredning i sjöbod

,
2015-03-26 M 6221-14
Särskilt skäl 1

Nekad dispens för komplementbyggnad

, ,
2015-03-15 M 10901-14
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Nekad dispens för förråd inom hemfridszon

, ,
2015-02-25 M 8665-14
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för ändrad användning av byggnad

,
2015-02-23 MÖD 2015:7 M 6222-14
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl allmänt

Nekad dispens för garage

2014-12-22 M 5733-14
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 4, Särskilt skäl 6

Detaljplan, camping

2014-12-18 S2014/3715/PBB
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Dispens för nytt bostadshus inom hemfridszon

2014-12-11 M 7026-14
LIS-område

Detaljplan, tomtmark

2014-12-11 S2013/7346/PBB
Fri passage, LIS-område, Proportionalitetsprincipen, Särskilda skäl inom LIS-område, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 4

Detaljplan, camping

2014-12-11 S2014/228/PBB
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 5

Skärmvägg vid badplats

2014-11-27 MÖD 2014:45 M 1241-14
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 2, Strandskyddets syften

Dispens för utfyllnad av mark

2014-10-30 M 1899-14
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Strandskyddat område

Föreläggande att upphöra med gräsklippning m.m.

, ,
2014-10-21 M 4234-14
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Strandskyddat område

Dispens för anläggande av brygga vid befintlig båtslip (byggnadsplan)

,
2014-09-05 M 3177-14
Särskilt skäl 1

Nekad dispens för förråd

2014-06-24 M 1196-14
Förbjuden åtgärd

Inglasning under skärmtak

2014-06-05 M 8353-13
Särskilt skäl 5

Detaljplan, villatomter/fritidshustomter

2014-06-05 S2012/152/PBB
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens i efterhand för brygga

,
2014-05-09 M 9186-13
Undantag från förbuden

Föreläggande, fråga om preskription

, ,
2014-05-07 MÖD 2014:27 M 1002-14
Särskilt skäl 1

Detaljplan, bostadstomter

2014-03-20 S2013/2544/PBB, S2013/3316/PBB
Särskilt skäl 1

Detaljplan, bostadstomter

2014-03-20 S2013/2038/PBB
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 5

Detaljplan, bostadstomter

2014-03-20 S2012/4132/PBB
Särskilt skäl 5

Dispens för anläggande av bollplan

2014-02-18 M 8124-13
Särskilt skäl 1

Dispens för nybyggnad av fritidshus, båthus och bod/förråd

2014-01-21 M 6866-13
Föreläggande, Särskilt skäl 1

Nekad dispens för bastu

2014-01-10 M 7246-13
LIS-område, Särskilda skäl inom LIS-område

Dispens för bostadshus inom LIS-område

2013-12-20 M 6577-13
Förbjuden åtgärd

Dispens för muddring

, ,
2013-11-27 M 6962-13
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Nekad dispens för komplementbyggnad

,
2013-11-15 M 11232-13
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för komplementbyggnad

,
2013-11-13 M 4091-13
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl allmänt

Proportionalitetsprincipen och de särskilda skälen

2013-10-18 MÖD 2013:37 M 5451-13
Strandskyddat område

Råder strandskydd? Våtmark eller insjö?

,
2013-10-14 F 5418-13
Särskilt skäl 5, Villkor

Tillstånd till vilthägn inom strandskyddat område

2013-10-09 M 11649-12
Särskilt skäl 1, Strandskyddets syften, Tomtplats

Trädäck inom tomtplats med avhållande effekt på vattenområde

2013-06-13 M 804-13
Särskilt skäl 3, Undantag från förbuden

Dispens för musselodling

, ,
2013-06-04 MÖD 2013:22 M 8456-12
Föreläggande, Särskilt skäl 1

Dispens och föreläggande avs. redan uppfört fritidshus

,
2013-06-04 M 6391-12
Föreläggande

Föreläggande, bryggräcke

2013-04-04 M 10665-12
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Undantag från förbuden

Föreläggande om återställande efter asfaltningar och nedtagande av staket

2013-02-25 M 8285-12