Domar Datum Referatnr Målnr
Förbjuden åtgärd, Strandskyddets syften

Dispens för ombyggnad av brygga

,
2018-05-03 M 1156-18
Särskilt skäl 2, Strandskyddets syften

Strandskyddsdispens för tre enbostadshus

,
2016-12-22 MÖD 2016:21 M 6995-16
Strandskyddets syften

Fastighetsbildning inom strandskyddsområde

2016-09-23 F 10213-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Strandskyddets syften, Undantag från förbuden

Föreläggande om återställningsåtgärder

, , ,
2016-06-17 M 5610-15
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 2, Strandskyddets syften

Dispens för utfyllnad av mark

2014-10-30 M 1899-14
Särskilt skäl 3, Strandskyddets syften, Villkor

Dispens för brygga på en ö (Natura 2000 m.m.)

,
2015-06-16 M 11808-14
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Strandskyddets syften

Dispens för brygga

2011-06-09 M 8963-10
Proportionalitetsprincipen, Strandskyddets syften

Dispens för båthus

,
2012-02-21 M 5134-11
Särskilt skäl 1, Strandskyddets syften, Tomtplats

Trädäck inom tomtplats med avhållande effekt på vattenområde

2013-06-13 M 804-13
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Strandskyddets syften, Undantag från förbuden

Strandskydd och prövning av vattenverksamhet

, ,
2008-01-18 NJA 2008 s. 55 T 4786-05
Proportionalitetsprincipen, Strandskyddets syften

Dispens för uppförda byggnader på en ö i skärgården

2003-11-25 MÖD 2003:119 M 10820-02
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Strandskyddets syften

Strandskydd och prövning av vattenverksamhet

, , ,
2011-03-15 MÖD 2011:42 M 4538-10
Strandskyddets syften, Villkor

Villkor motiverade av strandskyddets syften

,
2009-04-09 MÖD 2009:10 M 4808-08