Domar Datum Referatnr Målnr
Särskilt skäl 1, Tomtplats, Villkor

Ansökan om dispens för ersättningsbyggnad

, , ,
2018-01-03 M 1117-17
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Ansökan om dispens för brygga

,
2018-02-26 M 3329-17
Särskilt skäl 1

Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad

, ,
2017-11-21 M 6252-17
Särskilt skäl 1

Dispens för garage

, , ,
2016-11-18 M 5596-16
Särskilt skäl 1

Dispens i efterhand för en gäststuga

2016-11-16 M 9520-15
Särskilt skäl 1

Dispens för ersättningsbyggnad

, ,
2016-10-13 M 5811-16
Särskilt skäl 1

Dispens för ersättningsbyggnad

,
2016-02-16 M 6737-15
Särskilt skäl 1

Dispens för ersättningsbyggnad – utvidgas hemfridszonen mer än obetydligt?

,
2015-11-02 M 1170-15
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Dispens för nybyggnad av fritidshus inom hemfridszon

,
2015-06-30 M 1850-15
Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus och nekad dispens för bastu

,
2015-06-18 M 9747-14
Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus och bastu

,
2015-06-18 M 9756-14
Särskilt skäl 1

Nekad dispens för komplementbyggnad

, ,
2015-03-15 M 10901-14
Föreläggande, Särskilt skäl 1

Dispens och föreläggande avs. redan uppfört fritidshus

,
2013-06-04 M 6391-12
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 5, Särskilt skäl 6

Dispens för enbostadshus och garage

,
2015-06-01 M 11477-14
Särskilda skäl inom LIS-område, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för bostadshus

, , , ,
2015-06-17 M 10247-14
Föreläggande, Särskilt skäl 1

Föreläggande om att minska bryggas bredd (Natura 2000 m.m.)

, ,
2015-05-07 M 919-15
Särskilt skäl 1

Dispens för ersättningsbrygga

,
2005-08-26 M 628-05
Särskilt skäl 1

Dispens för nybyggnad av fritidshus

,
2009-08-26 M 7404-08
Undantag från förbuden

Föreläggande, fråga om preskription

, ,
2014-05-07 MÖD 2014:27 M 1002-14