Målet gällde ett föreläggande att avlägsna en brygga m fl anläggningar från strandskyddsområdet.

MÖD:

Fastigheten ingår i områden med stadsplan från 1974 och omfattas därför inte av strandskydd. Det framgår av 10 § i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. Strandskyddsdispens krävs därför inte och länsstyrelsens beslut var felaktigt.

Dom: M 7326-17