Målet gäller ett föreläggande att avlägsna en betonganläggning, ett trädäck och en trappa.

MÖD:
Fastighetsägarna har inte visat att anläggningarna med likartad utformning funnits på platsen före strandskyddets införande 1975. Länsstyrelsen har därför haft fog för föreläggandet.

Dom: M 11713-15