Målet gällde ett föreläggande att ta bort ett bryggdäck och att återföra upplagda muddermassor.

MÖD:

Eftersom föreläggandet inte tydligt angav vid vilken tidpunkt åtgärderna skulle vara vidtagna, upphävdes föreläggandet.

Dom: M 3451-17