Frågan i målet är om gäststugan utgör en sådan ersättningsbyggnad som medför att särskilda skäl för strandskyddsdispens föreligger.

MÖD:
MÖD konstaterar att dokumentationen om den byggnad som påstås ha funnits tidigare är bristfällig. De vittnesuppgifter som finns är inte tillräckliga. Sammantaget har sökanden inte visat att den aktuella gäststugan är en sådan ersättningsbyggnad som uppfyller förutsättningarna för dispens.

Dom: M 9520-15