Målet gäller dispens för en brygga där sökanden, kommunen, åberopat främjad tillgänglighet för allmänheten som skäl för dispens.

MÖD:
Utredningen av på vad sätt bryggan kan tillgodose ett angeläget allmänt intresse är bristfällig. Bryggan effekter på naturmiljön är inte belysta. MÖD bedömer att det inte finns särskilda skäl att meddela dispens.

Rättsfallskommentar (red):
(MÖD har 2016-03-31 avgjort fem mål som har samband med varandra: M 6454-15, M 6455-15, M 6457-15, M 6458-15 och M 6459-15.)

Dom: M 6455-15