Domar Datum Referatnr Målnr
Förbjuden åtgärd

Strandskyddsdispens för enklare grusväg

, , ,
2018-12-18 MÖD 2018:23 M 6025-18
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för väg

, , , ,
2018-11-15 M 2666-18
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att upphöra med gräsklippning

, , ,
2017-09-25 M 10705-16
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 4

Strandskyddsdispens för utvidgning av campingverksamhet

, , ,
2018-04-17 M 9582-17
Särskilt skäl 2, Strandskyddets syften

Strandskyddsdispens för tre enbostadshus

,
2016-12-22 MÖD 2016:21 M 6995-16
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3

Dispens för tillfartsväg

,
2016-11-01 M 3795-16
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Strandskyddets syften, Undantag från förbuden

Föreläggande om återställningsåtgärder

, , ,
2016-06-17 M 5610-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6459-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6458-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6457-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6455-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6454-15
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4

Dispens för brygga (Natura 2000-område m.m.)

,
2015-05-20 M 559-15
Särskilt skäl 3, Strandskyddets syften, Villkor

Dispens för brygga på en ö (Natura 2000 m.m.)

,
2015-06-16 M 11808-14
Föreläggande, Särskilt skäl 1

Föreläggande om att minska bryggas bredd (Natura 2000 m.m.)

, ,
2015-05-07 M 919-15
Förbjuden åtgärd

Dispens för muddring

, ,
2013-11-27 M 6962-13
Proportionalitetsprincipen, Strandskyddets syften

Dispens för båthus

,
2012-02-21 M 5134-11
Särskilt skäl 1

Dispens för förlängning av brygga

, ,
2010-11-10 M 4511-10
Särskilt skäl 1, Strandskyddets syften, Tomtplats

Trädäck inom tomtplats med avhållande effekt på vattenområde

2013-06-13 M 804-13
Särskilt skäl 3, Undantag från förbuden

Dispens för musselodling

, ,
2013-06-04 MÖD 2013:22 M 8456-12
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för brygganläggning

, ,
MÖD 2011:29 M 5649-10