Domar Datum Referatnr Målnr
Strandskyddat område

Oklarhet om strandskydd vid planläggning

2018-12-14 P 9594-17
Föreläggande, Strandskyddat område

Föreläggande att ta bort anläggningar från strandskyddsområde

,
2017-10-10 M 7326-17
Föreläggande, Strandskyddat område

Tillräckligt precist föreläggande (rätt adressat och gräns för strandskyddat område)?

,
2015-12-14 M 7456-15
Föreläggande, Strandskyddat område

Tillräckligt precist föreläggande (gräns för strandskyddat område)?

,
2015-12-15 M 3174-15
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Strandskyddat område, Villkor

Villkor vid beslut om dispens för parkeringsplats

2015-09-07 M 1394-15
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Strandskyddat område

Tillbyggnad inom strandskyddat område? Förbjuden åtgärd? Ska dispens beviljas?

, , ,
2015-08-25 M 8029-14
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Strandskyddat område

Föreläggande att upphöra med gräsklippning m.m.

, ,
2014-10-21 M 4234-14
Strandskyddat område

Gäller strandskydd vid markavvattningsdike?

,
2015-06-11 M 10756-14
Strandskyddat område

Råder strandskydd? Våtmark eller insjö?

,
2013-10-14 F 5418-13
Strandskyddat område

Ansökan om dispens för bebyggelse inom avstyckningsplan

2006-12-12 MÖD 2006:67 M 9274-05
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Strandskyddat område

Dispens för anläggande av brygga vid befintlig båtslip (byggnadsplan)

,
2014-09-05 M 3177-14
Strandskyddat område

Råder strandskydd?

2012-02-07 MÖD 2012:4 M 5458-11