Ansökan om strandskyddsdispens för att ersätta ett mindre fritidshus med ett nytt enbostadshus på cirka 200 kvadratmeter.

MÖD:
En viss utökning av hemfridszonen har godtagits i praxis (se bland annat Marrk- och miljööverdomstolens som den 30 juni 2015 i mål M 1850-15). Den nya byggnaden skulle dock medföra en alltför stor utökning av hemfridszonen. Dispens kan inte medges.

Dom: M 6737-15