Domar Datum Referatnr Målnr
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 1

Dispens för tillbyggnad av förråd med möjlighet till övernattning

, ,
2018-10-17 M 1637-18
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Strandskyddsdispens för altan delvis utanför tomtplats

, , ,
2018-10-19 M 8685-17
Särskilt skäl 1, Tomtplats, Villkor

Ansökan om dispens för ersättningsbyggnad

, , ,
2018-01-03 M 1117-17
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Ansökan om dispens för förråd

,
2018-02-16 M 5366-17
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Ansökan om dispens för brygga

,
2018-02-26 M 3329-17
Särskilt skäl 1

Dispens för enbostadshus

,
2018-05-25 M 6485-17
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Dispens för fritidshus

,
2018-06-15 M 12100-17
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Dispens för tillbyggnad av bostadshus

,
2018-06-15 M 720-18
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4, Särskilt skäl 5

Upphävande av strandskydd i detaljplan för bostäder

,
2017-11-22 MÖD 2017:62 P 4676-2017
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Strandskyddsdispens för enbostadshus

,
2017-09-07 M 9284-16
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för brygga

,
2017-06-14 M 9217-16
Särskilt skäl 1, Tomtplats, Villkor

Strandskyddsdispens för fritidshus

,
2017-06-02 M 8417-16
Särskilt skäl 1

Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad

, ,
2017-11-21 M 6252-17
Särskilt skäl 1

Strandskyddsdispens för trädäck

2017-09-27 M 543-17
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Tomtplats

Strandskyddsdispens för brygga invid bostadstomt

2017-10-13 M 1554-17
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 5

Detaljplan för bostäder

,
2016-12-16 P 7052-16
Särskilt skäl 1

Dispens för garage

, , ,
2016-11-18 M 5596-16
Särskilt skäl 1

Dispens i efterhand för en gäststuga

2016-11-16 M 9520-15
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Strandskyddsdispens för ett bostadshus

2016-11-01 M 1790-16
Särskilt skäl 1

Dispens för ersättningsbyggnad

, ,
2016-10-13 M 5811-16
Särskilt skäl 1

Upphävande av strandskydd i detaljplan

, , ,
2016-02-19 P 2270-15
Särskilt skäl 1

Dispens för ersättningsbyggnad

,
2016-02-16 M 6737-15
Särskilt skäl 1

Dispens för ersättningsbyggnad – utvidgas hemfridszonen mer än obetydligt?

,
2015-11-02 M 1170-15
Särskilt skäl 1

Detaljplan, bostadstomter

2014-03-20 S2013/2544/PBB, S2013/3316/PBB
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 5

Detaljplan, bostadstomter

2014-03-20 S2012/4132/PBB
Särskilt skäl 1

Detaljplan, bostadstomter

2014-03-20 S2013/2038/PBB
Fri passage, LIS-område, Proportionalitetsprincipen, Särskilda skäl inom LIS-område, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 4

Detaljplan, camping

2014-12-11 S2014/228/PBB
Särskilt skäl 1

Detaljplan, fritidshus

2015-06-25 N2015/418/PUB
Särskilt skäl 1

Detaljplan, enbostadshus

2015-09-17 N2015/00400/PUB
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 4, Särskilt skäl 6

Detaljplan, camping

2014-12-18 S2014/3715/PBB
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Strandskyddat område

Tillbyggnad inom strandskyddat område? Förbjuden åtgärd? Ska dispens beviljas?

, , ,
2015-08-25 M 8029-14
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Dispens för nybyggnad av fritidshus inom hemfridszon

,
2015-06-30 M 1850-15
Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus och nekad dispens för bastu

,
2015-06-18 M 9747-14
Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus och bastu

,
2015-06-18 M 9756-14
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Nekad dispens för komplementbyggnad

,
2013-11-15 M 11232-13
Föreläggande, Särskilt skäl 1

Nekad dispens för bastu

2014-01-10 M 7246-13
Särskilt skäl 1

Dispens för nybyggnad av fritidshus, båthus och bod/förråd

2014-01-21 M 6866-13
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl allmänt

Nekad dispens för garage

2014-12-22 M 5733-14
Särskilt skäl 1

Nekad dispens för förråd

2014-06-24 M 1196-14
Särskilt skäl 1

Nekad dispens för komplementbyggnad

, ,
2015-03-15 M 10901-14
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Nekad dispens för förråd inom hemfridszon

, ,
2015-02-25 M 8665-14
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Dispens för nytt bostadshus inom hemfridszon

2014-12-11 M 7026-14
Föreläggande, Särskilt skäl 1

Dispens och föreläggande avs. redan uppfört fritidshus

,
2013-06-04 M 6391-12
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4

Dispens för brygga (Natura 2000-område m.m.)

,
2015-05-20 M 559-15
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 5, Särskilt skäl 6

Dispens för enbostadshus och garage

,
2015-06-01 M 11477-14
Särskilda skäl inom LIS-område, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för bostadshus

, , , ,
2015-06-17 M 10247-14
Föreläggande, Särskilt skäl 1

Föreläggande om att minska bryggas bredd (Natura 2000 m.m.)

, ,
2015-05-07 M 919-15
Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus

,
2015-05-12 M 178-15
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Strandskyddets syften

Dispens för brygga

2011-06-09 M 8963-10
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för enbostadshus

2011-06-22 M 9794-10
Särskilt skäl 1

Dispens för förlängning av brygga

, ,
2010-11-10 M 4511-10
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för komplementbyggnad

,
2013-11-13 M 4091-13
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för ateljé och förråd

,
2011-12-19 M 2035-11
Särskilt skäl 1, Strandskyddets syften, Tomtplats

Trädäck inom tomtplats med avhållande effekt på vattenområde

2013-06-13 M 804-13
Särskilt skäl 1

Dispens för ersättningsbrygga

,
2005-08-26 M 628-05
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Strandskyddets syften, Undantag från förbuden

Strandskydd och prövning av vattenverksamhet

, ,
2008-01-18 NJA 2008 s. 55 T 4786-05
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för ändrad användning av byggnad

,
2015-02-23 MÖD 2015:7 M 6222-14
Särskilt skäl 1

Dispens för golfbana

2008-04-22 MÖD 2008:10 M 3226-07
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för två bostadshus

2006-11-08 MÖD 2006:52 M 7539-05
Särskilt skäl 1

Fråga om dispens för golfbana på flygfält

2005-10-25 MÖD 2005:56 M 184-05
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus

2011-06-30 M 9745-10
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens i efterhand för brygga

,
2014-05-09 M 9186-13
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens för brygga

2012-05-07 M 9143-11
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Dispens för tillbyggnad av bostadshus

,
2012-09-25 M 8421-11
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för uthyrningsstuga

, ,
2012-07-03 M 7831-11
Särskilt skäl 1

Dispens för nybyggnad av fritidshus

,
2009-08-26 M 7404-08
Särskilt skäl 1

Dispens för att uppföra brygga

2012-10-24 M 4246-12
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för fritidshus

2012-11-06 M 4065-12
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Strandskyddat område

Dispens för anläggande av brygga vid befintlig båtslip (byggnadsplan)

,
2014-09-05 M 3177-14
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens för sjöbod

, ,
2012-06-26 M 10363-11
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus

, ,
2012-06-18 M 10284-11
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Strandskyddets syften

Strandskydd och prövning av vattenverksamhet

, , ,
2011-03-15 MÖD 2011:42 M 4538-10
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl allmänt

Fastighetsbildning och strandskyddsdispens

2011-06-16 MÖD 2011:35 M 4534-10
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för brygganläggning

, ,
MÖD 2011:29 M 5649-10
Särskilt skäl 1

Brygga och byggnad för övernattning och förvaring

, , ,
2011-05-26 MÖD 2011:19 M 7010-10