Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för brygga

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde fråga om strandskyddsdispens för en brygga i närheten av ett för bostadsändamål inrett båthus.

MÖD:

Hemfridszonen kan normalt inte anses sträcka sig ut i vattenområdet (se MÖD 2011:42). Båthuset, vilket även är inrett som gästhus, är byggt över vattnet. Hemfridszonen kan emellertid inte anses omfatta det vattenområde om ca 20 kvm som den nya bryggan täcker. Då en brygga redan finns vid båthuset, kan inte en ny brygga anses behövs för tillgång till båtplats.

Dom: M 9217-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.