Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Tillgänglighet för Strandskyddsdomar

Länsstyrelserna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur strandskyddsdomar.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från strandskyddsdomar.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt 1–2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Dokument

 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.

Färg och form

 • Länkar och datummarkeringar som ligger mot grå bakgrund på sidan och i sidfoten har för dålig kontrastverkan [WCAG 1.4.3].

Kod

 • Koden validerar inte [WCAG 4.1.1].
 • På sidor med andra språkvarianter än svenska är inte lang-attribut angivet i HTML-koden [WCAG 3.1.1].
 • Allt innehåll är inte uppmärkt med semantiskt korrekt HTML eller aria-attribut [WCAG 1.3.1].
 • Språket är inte angivet för varje avsnitt via lang-attribut [WCAG 3.1.2].
 • Alla komponenter i användargränssnittet har inte ett namn och en roll som hjälpmedel kan komma åt [WCAG 4.1.2].
 • Användargränssnittskomponenter med en ledtext/etikett som innehåller text eller text i form av bild har inte ett namn som innehåller den synliga texten [WCAG 2.5.3].
 • Statusmeddelanden kan inte bli automatiskt tydliggjorda genom role-attribut, aria-live eller liknande, utan att först få fokus [WCAG 4.1.3].

Storlek och skärm

 • Designen är inte skapad så att den fungerar oavsett skärmens riktning [WCAG 1.3.4].
 • Texten går inte att förstora till 200% [WCAG 1.4.4].
 • Webbplatsen är inte responsiv vilket gör den svårläst på mindre skärmar och kräver att användaren scrollar i både höjdled och sidled [WCAG 1.4.10].
 • All funktionalitet som kräver flera fingrar eller rörelser är inte hanterbar med ett enda finger utan rörelser [WCAG 2.5.1].
 • Det finns ingen funktionalitet som gör det möjligt att ångra klick [WCAG 2.5.2].
 • Alternativ till rörelsestyrning fungerar ej [WCAG 2.5.4].
 • Det går inte att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord [WCAG 1.4.12].

Struktur

 • Alla länkar på sidan är inte tydligt skrivna [WCAG 2.4.4].
 • Alla sidor har en titel som beskriver sidans ämne eller syfte [WCAG 2.4.2].

Tangentbordsnavigation

 • Systemet går inte att hantera med enbart tangentbordet [WCAG 2.1.1].
 • Följande kriterium fungerar ej: Om tangentbordsfokus flyttas till en komponent så kan fokus också flyttas bort från samma komponent via tangentbord [WCAG 2.1.2].
 • Det är svårt att visuellt uppfatta vilket element som är i tangentbordsfokus [WCAG 2.4.7].
 • Tabbordningen är inte logisk [WCAG 2.4.3].
 • Användare kan inte använda tangentbordet för att komma åt funktionen ”rapportera fel på sidan” [WCAG 3.2.1].
 • Funktionalitet för att hoppa förbi återkommande innehåll med tangentbordsnavigationen saknas [WCAG 2.4.1].

 

Webbplatsen kommer att byta publiceringssystem inom det närmaste året och vår ambition är då att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 28 februari 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning av strandskyddsomar.se.
Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.
Webbplatsen publicerades den 8 augusti 2015.
Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.