Målet gällde ett föreläggande mot en markägare och ett campingbolag att från ett område strax utanför en campingplats ta bort lekredskap, traktordäck, dansbana, förråd och fotbollsmål samt att upphöra med klippning av vegetationen inom ett visst område.

MÖD:

MÖD finner att anläggningarna är sådana som träffas av förbuden i strandskyddsbestämmelserna och att de uppförts under den tid då strandskyddsdispens krävts. Nämnden har därför haft fog för föreläggandet i den delen. Klippning av vegetationen har däremot skett sedan 1960-talet, varför dispens inte krävs. Då det inte är klarlagt vem som äger anläggningarna finner MÖD att föreläggandet kan riktas mot markägaren men inte mot campingbolaget.

Dom: M 5557-16