Domar Datum Referatnr Målnr
Föreläggande, Särskilt skäl 4

Strandskyddsdispens för byggnad

2016-06-27 MÖD 2016:11 M 11547-15
Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4

Utvidgning av verksamhet

,
2016-04-05 M 10456-15