Domar Datum Referatnr Målnr
Särskilt skäl 1

Dispens för enbostadshus

,
2018-05-25 M 6485-17
Strandskyddat område

Råder strandskydd?

2012-02-07 MÖD 2012:4 M 5458-11