Domar Datum Referatnr Målnr
Strandskyddat område

Råder strandskydd?

2012-02-07 MÖD 2012:4 M 5458-11