Domar Datum Referatnr Målnr
Föreläggande

Föreläggande att riva byggnad

, ,
2017-03-16 M 4993-16