Domar Datum Referatnr Målnr
Strandskyddat område

Ansökan om dispens för bebyggelse inom avstyckningsplan

2006-12-12 MÖD 2006:67 M 9274-05