Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Tomtplatsbestämning i ärende om dispens för gäststuga m.m.

Målnummer: 

Datum: 

Ämne:

Tagg:

Referatnummer: 

MMD hade utvidgat en tomtplatsavgränsning till att sammanfalla med fastighetsgränsen på en fastighet. I fastigheten ingick även vattenområde.

MÖD: Den del av fastigheten som utgörs av vattenområde bör inte avgränsas som tomtplats.

MÖD föreskrev därför att tomtplatsavgränsningen i det här fallet skulle sammanfalla med landområdet på fastigheten.

Rättsfallskommentar (red):

En tomtplatsavgränsning bör endast omfatta landområde.

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2010 14. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media