Regeringsavgöranden refereras inte. Se regeringens beslut: S2011 3617 PBB