Regeringsavgöranden refereras inte. Se regeringens beslut: S2012 152 PBB