Regeringsavgöranden refereras inte. Se regeringens avgörande: S2013 7346 PBB