Regeringsavgöranden refereras inte men notera regeringens synpunkt på innehållet i planbeskrivningen. Se regeringens beslut: S2014 3715 PBB