Regeringsavgöranden refereras inte. Se regeringens beslut: S2014 228 PBB