Målet gällde tomtplatsavgränsning i samband med dispens för ett nytt bostadshus och en komplementbyggnad på en redan bebyggd fastighet.

MÖD:

MÖD konstaterar vid syn på platsen att fastighetens topografi i kombination med bostadsbyggnadens läge och utformning samt det korta avståndet till stranden gör att hemfridszonen sträcker sig fram till strandlinjen. MÖD finner vidare att ett villkor om avgränsning av tomtaplatsen i detta fall inte behövs.

Dom: M 6607-16