• Målnummer: M 10260-09
  • Datum: 2010-05-04
  • Ämne: Tomtplats
  • Taggar:
  • Referatnummer: MÖD 2010:14
  • Löpnummer: SKD 2010/1

MMD hade utvidgat en tomtplatsavgränsning till att sammanfalla med fastighetsgränsen på en fastighet. I fastigheten ingick även vattenområde.

MÖD: Den del av fastigheten som utgörs av vattenområde bör inte avgränsas som tomtplats.

MÖD föreskrev därför att tomtplatsavgränsningen i det här fallet skulle sammanfalla med landområdet på fastigheten.

Rättsfallskommentar (red):

En tomtplatsavgränsning bör endast omfatta landområde.

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2010 14