Domar Datum Referatnr Målnr
Särskilt skäl 2

Strandskyddsdispens för bostadshus

,
2018-10-10 M 1126-18
Förbjuden åtgärd

Strandskyddsdispens för enklare grusväg

, , ,
2018-12-18 MÖD 2018:23 M 6025-18
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för väg

, , , ,
2018-11-15 M 2666-18
Särskilt skäl 2

Upphävande av strandskydd i detaljplan

,
2017-06-02 P 9377-16
Föreläggande

Strandskyddsdispens för brygga

,
2017-03-16 M 11210-16
Särskilt skäl 2

Strandskyddsdispens för bostadshus

2017-08-16 M 10315-16
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 5

Detaljplan för bostäder

,
2016-12-16 P 7052-16
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3

Dispens för tillfartsväg

,
2016-11-01 M 3795-16
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Strandskyddsdispens för ett bostadshus

2016-11-01 M 1790-16
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 5

Dispens för två bostadshus

,
2016-04-06 M 9723-15
Särskilda skäl inom LIS-område, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för bostadshus

, , , ,
2015-06-17 M 10247-14
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för enbostadshus

2011-06-22 M 9794-10
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för ateljé och förråd

,
2011-12-19 M 2035-11
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 2

Dispens för enbostadshus

,
2011-06-17 MÖD 2011:40 M 215-11