Domar Datum Referatnr Målnr
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Ansökan om dispens för förråd

,
2018-02-16 M 5366-17
Föreläggande, Tomtplats

Föreläggande att avlägsna bastubyggnad

2018-03-13 M 8295-17
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Strandskyddsdispens för enbostadshus

,
2017-09-07 M 9284-16
Särskilt skäl 1, Tomtplats, Villkor

Strandskyddsdispens för fritidshus

,
2017-06-02 M 8417-16
Föreläggande

Föreläggande att ta bort en komplementbyggnad och en del av en brygga

,
2017-04-19 MÖD 2017:16 M 3186-16
Särskilt skäl 1

Dispens för garage

, , ,
2016-11-18 M 5596-16
Tomtplats

Tomtplatsbestämning vid dispens för komplementbyggnad

,
2016-02-16 M 8288-15
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4

Ansökan om dispens för byggnad på flotte

,
2015-10-16 M 2657-15
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Nekad dispens för komplementbyggnad

,
2013-11-15 M 11232-13
Föreläggande, Särskilt skäl 1

Nekad dispens för bastu

2014-01-10 M 7246-13
Särskilt skäl 1

Nekad dispens för förråd

2014-06-24 M 1196-14
Särskilt skäl 1

Nekad dispens för komplementbyggnad

, ,
2015-03-15 M 10901-14
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Nekad dispens för förråd inom hemfridszon

, ,
2015-02-25 M 8665-14
Fri passage, LIS-område, Proportionalitetsprincipen, Särskilda skäl inom LIS-område

Dispens för bastu inom LIS-område

2015-06-12 M 10442-14
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för komplementbyggnad

,
2013-11-13 M 4091-13
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för ateljé och förråd

,
2011-12-19 M 2035-11
Proportionalitetsprincipen, Undantag från förbuden

Dispens för komplementbyggnad inom 7:17-område

,
2009-10-23 MÖD 2009:35 M 7840-08
Fri passage, Proportionalitetsprincipen, Tomtplats, Villkor

Tomtplatsavgränsning

2012-06-26 MÖD 2012:24 M 1260-12
Strandskyddets syften, Villkor

Villkor motiverade av strandskyddets syften

,
2009-04-09 MÖD 2009:10 M 4808-08