Domar Datum Referatnr Målnr
Föreläggande

Föreläggande att avlägsna brygga

,
2018-02-26 M 3327-17
Föreläggande

Föreläggande att avlägsna brygga

2018-04-12 M 4507-17
Förbjuden åtgärd, Strandskyddets syften

Dispens för ombyggnad av brygga

,
2018-05-03 M 1156-18
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för brygga

,
2017-06-14 M 9217-16
Föreläggande

Föreläggande att ta bort en brygga

2017-04-19 MÖD 2017:16 M 7737-16
Särskilt skäl 1

Strandskyddsdispens för trädäck

2017-09-27 M 543-17
Föreläggande

Föreläggande att ta bort bryggdäck

,
2017-10-16 M 3451-17
LIS-område, Särskilda skäl inom LIS-område

Brygga för nya bostäder i LIS-område

,
2017-10-11 M 3248-17
Föreläggande

Föreläggande att ta bort en komplementbyggnad och en del av en brygga

,
2017-04-19 MÖD 2017:16 M 3186-16
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Tomtplats

Strandskyddsdispens för brygga invid bostadstomt

2017-10-13 M 1554-17
Föreläggande

Strandskyddsdispens för brygga

,
2017-03-16 M 11210-16
Föreläggande, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för brygga och bro

,
2016-11-24 M 2617-16
Föreläggande

Föreläggande att ta bort del av brygga

2016-10-27 M 7302-16
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att avlägsna betonganläggning

, ,
2016-09-07 M 11713-15
Särskilt skäl 3

Tillstånd till utökning av brygganläggning

,
2016-06-14 M 7149-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för redan uppförd brygga

,
2016-05-24 M 9279-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att återställa mark

2016-04-01 M 1196-16
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6459-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6458-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6457-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6455-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6454-15
Särskilt skäl 3

Dispens för båthus

,
2016-02-19 M 7991-15
Undantag från förbuden

Dispensprövning och anmälan om vattenverksamhet

,
2015-12-29 M 6320-15
Föreläggande, Strandskyddat område

Tillräckligt precist föreläggande (gräns för strandskyddat område)?

,
2015-12-15 M 3174-15
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4

Dispens för brygga (Natura 2000-område m.m.)

,
2015-05-20 M 559-15
Särskilt skäl 3, Strandskyddets syften, Villkor

Dispens för brygga på en ö (Natura 2000 m.m.)

,
2015-06-16 M 11808-14
Föreläggande, Särskilt skäl 1

Föreläggande om att minska bryggas bredd (Natura 2000 m.m.)

, ,
2015-05-07 M 919-15
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Strandskyddets syften

Dispens för brygga

2011-06-09 M 8963-10
Särskilt skäl 1

Dispens för förlängning av brygga

, ,
2010-11-10 M 4511-10
Särskilt skäl 1

Dispens för ersättningsbrygga

,
2005-08-26 M 628-05
Föreläggande

Föreläggande, bryggräcke

2013-04-04 M 10665-12
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Strandskyddets syften, Undantag från förbuden

Strandskydd och prövning av vattenverksamhet

, ,
2008-01-18 NJA 2008 s. 55 T 4786-05
Undantag från förbuden

Ostronodling, areell näring?

, , ,
2009-05-12 MÖD 2009:13 M 1225-08
Särskilt skäl allmänt

Dispens för förrådsbyggnader och bryggdäck (kompensation)

,
2008-07-18 MÖD 2008:20 M 7846-07
Särskilt skäl allmänt

Dispens för brygga i Bohuslän, allemansrätt och sedvana

2006-11-16 MÖD 2006:59 M 29-06
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens i efterhand för brygga

,
2014-05-09 M 9186-13
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens för brygga

2012-05-07 M 9143-11
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 6

Dispens för brygga på en ö

2013-01-03 M 6370-12
Särskilt skäl 1

Dispens för att uppföra brygga

2012-10-24 M 4246-12
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Strandskyddat område

Dispens för anläggande av brygga vid befintlig båtslip (byggnadsplan)

,
2014-09-05 M 3177-14
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens för sjöbod

, ,
2012-06-26 M 10363-11
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Strandskyddets syften

Strandskydd och prövning av vattenverksamhet

, , ,
2011-03-15 MÖD 2011:42 M 4538-10
Förbjuden åtgärd

Dispens för bryggdäck

2011-07-05 MÖD 2011:34 M 8660-10
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för brygganläggning

, ,
MÖD 2011:29 M 5649-10
Särskilt skäl 1

Brygga och byggnad för övernattning och förvaring

, , ,
2011-05-26 MÖD 2011:19 M 7010-10