Domar Datum Referatnr Målnr
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 1

Dispens för tillbyggnad av förråd med möjlighet till övernattning

, ,
2018-10-17 M 1637-18
Förbjuden åtgärd

Strandskyddsdispens för enklare grusväg

, , ,
2018-12-18 MÖD 2018:23 M 6025-18
Okategoriserade

Dispens för allmänt tillgänglig parkeringsplats

,
2018-11-22 M 10713-17
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för väg

, , , ,
2018-11-15 M 2666-18
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Strandskyddsdispens för altan delvis utanför tomtplats

, , ,
2018-10-19 M 8685-17
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att upphöra med gräsklippning

, , ,
2017-09-25 M 10705-16
Särskilt skäl 1, Tomtplats, Villkor

Ansökan om dispens för ersättningsbyggnad

, , ,
2018-01-03 M 1117-17
Förbjuden åtgärd, Strandskyddets syften

Dispens för ombyggnad av brygga

,
2018-05-03 M 1156-18
Särskilt skäl 1

Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad

, ,
2017-11-21 M 6252-17
Föreläggande

Föreläggande att riva byggnad

, ,
2017-03-16 M 4993-16
Föreläggande, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för brygga och bro

,
2016-11-24 M 2617-16
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus

, ,
2012-06-18 M 10284-11