Domar Datum Referatnr Målnr
Särskilt skäl 4, Undantag från förbuden

Tillstånd till vilthägn inom strandskydd

,
2018-05-25 M 5279-17
Undantag från förbuden

Strandskyddsdispens för hästhagar

2017-11-13 MÖD 2017:57 M 10623-2016
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Strandskyddets syften, Undantag från förbuden

Föreläggande om återställningsåtgärder

, , ,
2016-06-17 M 5610-15
Undantag från förbuden

Stall och ridhus inom strandskydd

2016-05-02 M 7238-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Undantag från förbuden

Föreläggande om återställande efter asfaltningar och nedtagande av staket

2013-02-25 M 8285-12
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Proportionalitetsprincipen, Undantag från förbuden

Föreläggande att ta bort flaggstång och stolpar med eluttag

2015-05-11 M 10598-14
Undantag från förbuden

Ostronodling, areell näring?

, , ,
2009-05-12 MÖD 2009:13 M 1225-08
Undantag från förbuden

Föreläggande angående grävd kanal för jordbruket

2006-06-21 MÖD 2006:38 M 6759-05
Undantag från förbuden

Ansökan om dispens för timmerstuga för skogsbrukets behov

2005-06-28 MÖD 2005:35 M 8088-04
Förbjuden åtgärd

Dispens för installation av WC mm i ekonomibyggnad

2013-01-09 M 8161-12
Undantag från förbuden

Föreläggande, fråga om preskription

, ,
2014-05-07 MÖD 2014:27 M 1002-14
Särskilt skäl 3, Undantag från förbuden

Dispens för musselodling

, ,
2013-06-04 MÖD 2013:22 M 8456-12