Redaktör

Redaktör för Strandskyddsdomar.se

1 januari 2015 – 15 januari 2016:

Strandskyddsdelegationen – nationell arena för samverkan (NS 2013:05) genom Eveline Savik, miljöjurist.

Eveline180x180