Domar Datum Referatnr Målnr
Särskilt skäl 1

Dispens för golfbana

2008-04-22 MÖD 2008:10 M 3226-07
Undantag från förbuden

Ingen dispensplikt vid tillståndsprövning

2008-01-18 MÖD 2005:34 M 6359-04
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Strandskyddets syften, Undantag från förbuden

Strandskydd och prövning av vattenverksamhet

, ,
2008-01-18 NJA 2008 s. 55 T 4786-05
Strandskyddat område

Ansökan om dispens för bebyggelse inom avstyckningsplan

2006-12-12 MÖD 2006:67 M 9274-05
Särskilt skäl allmänt

Dispens för brygga i Bohuslän, allemansrätt och sedvana

2006-11-16 MÖD 2006:59 M 29-06
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för två bostadshus

2006-11-08 MÖD 2006:52 M 7539-05
Undantag från förbuden

Föreläggande angående grävd kanal för jordbruket

2006-06-21 MÖD 2006:38 M 6759-05
Särskilt skäl 1

Fråga om dispens för golfbana på flygfält

2005-10-25 MÖD 2005:56 M 184-05
Särskilt skäl 1

Dispens för ersättningsbrygga

,
2005-08-26 M 628-05
Undantag från förbuden

Ansökan om dispens för timmerstuga för skogsbrukets behov

2005-06-28 MÖD 2005:35 M 8088-04
Proportionalitetsprincipen, Strandskyddets syften

Dispens för uppförda byggnader på en ö i skärgården

2003-11-25 MÖD 2003:119 M 10820-02
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för brygganläggning

, ,
MÖD 2011:29 M 5649-10