Domar Datum Referatnr Målnr
Förbjuden åtgärd

Dispens för installation av WC mm i ekonomibyggnad

2013-01-09 M 8161-12
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 6

Dispens för brygga på en ö

2013-01-03 M 6370-12
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för fritidshus

2012-11-06 M 4065-12
Särskilt skäl 1

Dispens för att uppföra brygga

2012-10-24 M 4246-12
LIS-område, Särskilda skäl inom LIS-område

Dispens för bostadshus inom LIS-område

2012-10-18 MÖD 2012:39 M 10239-11
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Dispens för tillbyggnad av bostadshus

,
2012-09-25 M 8421-11
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för uthyrningsstuga

, ,
2012-07-03 M 7831-11
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande om att upphöra med gräsklippning

,
2012-06-29 M 10272-11
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande om att upphöra med gräsklippning

,
2012-06-29 M 202-12
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens för sjöbod

, ,
2012-06-26 M 10363-11
Fri passage, Proportionalitetsprincipen, Tomtplats, Villkor

Tomtplatsavgränsning

2012-06-26 MÖD 2012:24 M 1260-12
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus

, ,
2012-06-18 M 10284-11
Okategoriserade

Detaljplan

2012-05-31 S2011/3617/PBB
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens för brygga

2012-05-07 M 9143-11
Proportionalitetsprincipen, Strandskyddets syften

Dispens för båthus

,
2012-02-21 M 5134-11
Strandskyddat område

Råder strandskydd?

2012-02-07 MÖD 2012:4 M 5458-11
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för ateljé och förråd

,
2011-12-19 M 2035-11
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande om att återställa strandpromenad

2011-10-06 MÖD 2011:36 M 2082-11
Förbjuden åtgärd

Dispens för bryggdäck

2011-07-05 MÖD 2011:34 M 8660-10
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus

2011-06-30 M 9745-10
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för enbostadshus

2011-06-22 M 9794-10
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 2

Dispens för enbostadshus

,
2011-06-17 MÖD 2011:40 M 215-11
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl allmänt

Fastighetsbildning och strandskyddsdispens

2011-06-16 MÖD 2011:35 M 4534-10
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Strandskyddets syften

Dispens för brygga

2011-06-09 M 8963-10
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Tomtplats

Dispensplikt, tomtplats inom strandskydd

2011-05-27 MÖD 2011:38 M 8212-10
Särskilt skäl 1

Brygga och byggnad för övernattning och förvaring

, , ,
2011-05-26 MÖD 2011:19 M 7010-10
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande om återställande av anlagda vägar m.m.

2011-05-03 MÖD 2011:17 M 5506-10
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Strandskyddets syften

Strandskydd och prövning av vattenverksamhet

, , ,
2011-03-15 MÖD 2011:42 M 4538-10
Föreläggande

Föreläggande om åtgärder avseende sjöbodar

,
2010-12-10 M 4506-10
Särskilt skäl 1

Dispens för förlängning av brygga

, ,
2010-11-10 M 4511-10
Tomtplats

Tomtplatsbestämning i ärende om dispens för gäststuga m.m.

2010-05-04 MÖD 2010:14 M 10260-09
Proportionalitetsprincipen, Undantag från förbuden

Dispens för komplementbyggnad inom 7:17-område

,
2009-10-23 MÖD 2009:35 M 7840-08
Särskilt skäl 1

Dispens för nybyggnad av fritidshus

,
2009-08-26 M 7404-08
Undantag från förbuden

Ostronodling, areell näring?

, , ,
2009-05-12 MÖD 2009:13 M 1225-08
Strandskyddets syften, Villkor

Villkor motiverade av strandskyddets syften

,
2009-04-09 MÖD 2009:10 M 4808-08
Särskilt skäl allmänt

Dispens för förrådsbyggnader och bryggdäck (kompensation)

,
2008-07-18 MÖD 2008:20 M 7846-07
Särskilt skäl 1

Dispens för golfbana

2008-04-22 MÖD 2008:10 M 3226-07
Undantag från förbuden

Ingen dispensplikt vid tillståndsprövning

2008-01-18 MÖD 2005:34 M 6359-04
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Strandskyddets syften, Undantag från förbuden

Strandskydd och prövning av vattenverksamhet

, ,
2008-01-18 NJA 2008 s. 55 T 4786-05
Strandskyddat område

Ansökan om dispens för bebyggelse inom avstyckningsplan

2006-12-12 MÖD 2006:67 M 9274-05
Särskilt skäl allmänt

Dispens för brygga i Bohuslän, allemansrätt och sedvana

2006-11-16 MÖD 2006:59 M 29-06
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för två bostadshus

2006-11-08 MÖD 2006:52 M 7539-05
Undantag från förbuden

Föreläggande angående grävd kanal för jordbruket

2006-06-21 MÖD 2006:38 M 6759-05
Särskilt skäl 1

Fråga om dispens för golfbana på flygfält

2005-10-25 MÖD 2005:56 M 184-05
Särskilt skäl 1

Dispens för ersättningsbrygga

,
2005-08-26 M 628-05
Undantag från förbuden

Ansökan om dispens för timmerstuga för skogsbrukets behov

2005-06-28 MÖD 2005:35 M 8088-04
Proportionalitetsprincipen, Strandskyddets syften

Dispens för uppförda byggnader på en ö i skärgården

2003-11-25 MÖD 2003:119 M 10820-02
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för brygganläggning

, ,
MÖD 2011:29 M 5649-10