Målet gällde föreläggande att riva en byggnad, vilken hade renoverats bl a genom att en vägg i taget bytts ut. Länsstyrelsen ansåg att renoveringen var att jämställa med nybyggnation eller i vart fall att den avhöll allmänheten från att vistas i närheten.

MÖD:

MÖD anser inte att en ny byggnad uppförts, men däremot har byggnaden genom renoveringen ändrats på så sätt sätt så att den avhåller allmänheten från att passera eller vistas i närheten. MÖD fastställer länsstyrelsens beslut att neka strandskyddsdispens.

Dom: M 4993-16