Regeringsavgöranden refereras inte. Se regeringens beslut: S2013 2544 PBB S2012 3316 PBB