Regeringsavgöranden refereras inte. Se regeringens dom: S2012 4132 PBB