Domar Datum Referatnr Målnr
Särskilt skäl 1, Tomtplats, Villkor

Strandskyddsdispens för fritidshus

,
2017-06-02 M 8417-16
Fri passage, Tomtplats, Villkor

Tomtplatsbestämning i samband med strandskyddsdispens

2017-06-15 M 6607-16
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Tomtplats

Strandskyddsdispens för brygga invid bostadstomt

2017-10-13 M 1554-17
Tomtplats

Tomtplatsbestämning vid dispens för komplementbyggnad

,
2016-02-16 M 8288-15
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Dispens för nybyggnad av fritidshus inom hemfridszon

,
2015-06-30 M 1850-15
Förbjuden åtgärd, Tomtplats

Nybyggnad av två bostadshus 20 m från strandskyddat område

2015-06-25 M 8694-14
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Nekad dispens för förråd inom hemfridszon

, ,
2015-02-25 M 8665-14
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Dispens för nytt bostadshus inom hemfridszon

2014-12-11 M 7026-14
Särskilt skäl 1, Strandskyddets syften, Tomtplats

Trädäck inom tomtplats med avhållande effekt på vattenområde

2013-06-13 M 804-13
Tomtplats

Tomtplatsbestämning i ärende om dispens för gäststuga m.m.

2010-05-04 MÖD 2010:14 M 10260-09
Särskilt skäl 1, Tomtplats

Dispens för tillbyggnad av bostadshus

,
2012-09-25 M 8421-11
Fri passage, Proportionalitetsprincipen, Tomtplats, Villkor

Tomtplatsavgränsning

2012-06-26 MÖD 2012:24 M 1260-12
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Tomtplats

Dispensplikt, tomtplats inom strandskydd

2011-05-27 MÖD 2011:38 M 8212-10