Domar Datum Referatnr Målnr
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för väg

, , , ,
2018-11-15 M 2666-18
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Ansökan om dispens för brygga

,
2018-02-26 M 3329-17
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4, Särskilt skäl 5

Upphävande av strandskydd i detaljplan för bostäder

,
2017-11-22 MÖD 2017:62 P 4676-2017
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för brygga

,
2017-06-14 M 9217-16
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Tomtplats

Strandskyddsdispens för brygga invid bostadstomt

2017-10-13 M 1554-17
Föreläggande, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för brygga och bro

,
2016-11-24 M 2617-16
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3

Dispens för tillfartsväg

,
2016-11-01 M 3795-16
Särskilt skäl 3

Tillstånd till utökning av brygganläggning

,
2016-06-14 M 7149-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för redan uppförd brygga

,
2016-05-24 M 9279-15
Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4

Utvidgning av verksamhet

,
2016-04-05 M 10456-15
Särskilt skäl 3

Dispens för båthus

,
2016-02-19 M 7991-15
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4

Ansökan om dispens för byggnad på flotte

,
2015-10-16 M 2657-15
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4

Dispens för brygga (Natura 2000-område m.m.)

,
2015-05-20 M 559-15
Särskilt skäl 3, Strandskyddets syften, Villkor

Dispens för brygga på en ö (Natura 2000 m.m.)

,
2015-06-16 M 11808-14
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Strandskyddets syften, Undantag från förbuden

Strandskydd och prövning av vattenverksamhet

, ,
2008-01-18 NJA 2008 s. 55 T 4786-05
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens i efterhand för brygga

,
2014-05-09 M 9186-13
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens för brygga

2012-05-07 M 9143-11
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 6

Dispens för brygga på en ö

2013-01-03 M 6370-12
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Strandskyddat område

Dispens för anläggande av brygga vid befintlig båtslip (byggnadsplan)

,
2014-09-05 M 3177-14
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens för sjöbod

, ,
2012-06-26 M 10363-11
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 5

Skärmvägg vid badplats

2014-11-27 MÖD 2014:45 M 1241-14
Särskilt skäl 3, Undantag från förbuden

Dispens för musselodling

, ,
2013-06-04 MÖD 2013:22 M 8456-12