Domar Datum Referatnr Målnr
LIS-område, Särskilda skäl inom LIS-område

Ansökan om dispens för bostadshus inom LIS-område ej utpekat i ÖP

2018-02-14 M 6166-17
LIS-område, Särskilda skäl inom LIS-område

Strandskyddsdispens inom LIS-område

2017-03-08 M 9980-16
LIS-område, Särskilda skäl inom LIS-område

Brygga för nya bostäder i LIS-område

,
2017-10-11 M 3248-17
LIS-område, Särskilda skäl inom LIS-område

Tillämpning av LIS-regler i område som inte var utpekat i översiktsplan

2016-12-22 M 4270-16
LIS-område, Särskilda skäl inom LIS-område

Strandskyddsdispens i LIS-område

2016-11-25 MÖD 2016:39 M 1792-16
Fri passage, LIS-område, Proportionalitetsprincipen, Särskilda skäl inom LIS-område, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 4

Detaljplan, camping

2014-12-11 S2014/228/PBB
Fri passage, LIS-område, Proportionalitetsprincipen, Särskilda skäl inom LIS-område

Dispens för bastu inom LIS-område

2015-06-12 M 10442-14
Särskilda skäl inom LIS-område, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för bostadshus

, , , ,
2015-06-17 M 10247-14
LIS-område, Särskilda skäl inom LIS-område

Dispens för bostadshus inom LIS-område

2013-12-20 M 6577-13
LIS-område, Särskilda skäl inom LIS-område

Dispens för bostadshus inom LIS-område

2012-10-18 MÖD 2012:39 M 10239-11