Domar Datum Referatnr Målnr
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 4

Strandskyddsdispens för utvidgning av campingverksamhet

, , ,
2018-04-17 M 9582-17
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Strandskyddsdispens för enbostadshus

,
2017-09-07 M 9284-16
Proportionalitetsprincipen

Strandskyddsdispens för fritidshus

2017-02-03 M 7801-16
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för redan uppförd brygga

,
2016-05-24 M 9279-15
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 5

Dispens för två bostadshus

,
2016-04-06 M 9723-15
Fri passage, LIS-område, Proportionalitetsprincipen, Särskilda skäl inom LIS-område, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 4

Detaljplan, camping

2014-12-11 S2014/228/PBB
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Strandskyddat område, Villkor

Villkor vid beslut om dispens för parkeringsplats

2015-09-07 M 1394-15
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Nekad dispens för komplementbyggnad

,
2013-11-15 M 11232-13
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl allmänt

Nekad dispens för garage

2014-12-22 M 5733-14
Fri passage, LIS-område, Proportionalitetsprincipen, Särskilda skäl inom LIS-område

Dispens för bastu inom LIS-område

2015-06-12 M 10442-14
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 5

Tidsbegränsad dispens för byggbodar och parkeringsplats

2015-06-16 M 1898-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Proportionalitetsprincipen, Undantag från förbuden

Föreläggande att ta bort flaggstång och stolpar med eluttag

2015-05-11 M 10598-14
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Strandskyddets syften

Dispens för brygga

2011-06-09 M 8963-10
Proportionalitetsprincipen, Strandskyddets syften

Dispens för båthus

,
2012-02-21 M 5134-11
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för ateljé och förråd

,
2011-12-19 M 2035-11
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3, Strandskyddets syften, Undantag från förbuden

Strandskydd och prövning av vattenverksamhet

, ,
2008-01-18 NJA 2008 s. 55 T 4786-05
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för ändrad användning av byggnad

,
2015-02-23 MÖD 2015:7 M 6222-14
Proportionalitetsprincipen, Undantag från förbuden

Dispens för komplementbyggnad inom 7:17-område

,
2009-10-23 MÖD 2009:35 M 7840-08
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för två bostadshus

2006-11-08 MÖD 2006:52 M 7539-05
Proportionalitetsprincipen, Strandskyddets syften

Dispens för uppförda byggnader på en ö i skärgården

2003-11-25 MÖD 2003:119 M 10820-02
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus

2011-06-30 M 9745-10
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 3

Dispens för brygga

2012-05-07 M 9143-11
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för uthyrningsstuga

, ,
2012-07-03 M 7831-11
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 6

Dispens för brygga på en ö

2013-01-03 M 6370-12
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2

Dispens för fritidshus

2012-11-06 M 4065-12
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för fritidshus

, ,
2012-06-18 M 10284-11
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl allmänt

Proportionalitetsprincipen och de särskilda skälen

2013-10-18 MÖD 2013:37 M 5451-13
Fri passage, Proportionalitetsprincipen, Tomtplats, Villkor

Tomtplatsavgränsning

2012-06-26 MÖD 2012:24 M 1260-12
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1, Strandskyddets syften

Strandskydd och prövning av vattenverksamhet

, , ,
2011-03-15 MÖD 2011:42 M 4538-10
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 2

Dispens för enbostadshus

,
2011-06-17 MÖD 2011:40 M 215-11
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Tomtplats

Dispensplikt, tomtplats inom strandskydd

2011-05-27 MÖD 2011:38 M 8212-10
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för brygganläggning

, ,
MÖD 2011:29 M 5649-10