Domar Datum Referatnr Målnr
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att upphöra med gräsklippning

, , ,
2017-09-25 M 10705-16
Föreläggande

Föreläggande att avlägsna brygga

,
2018-02-26 M 3327-17
Föreläggande, Tomtplats

Föreläggande att avlägsna bastubyggnad

2018-03-13 M 8295-17
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Okategoriserade, Tomtplats

Föreläggande att ta bort staket

2018-04-03 M 9035-17
Föreläggande

Föreläggande att avlägsna brygga

2018-04-12 M 4507-17
Föreläggande

Föreläggande att ta bort en brygga

2017-04-19 MÖD 2017:16 M 7737-16
Föreläggande, Strandskyddat område

Föreläggande att ta bort anläggningar från strandskyddsområde

,
2017-10-10 M 7326-17
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att avlägsna anläggningar och upphöra med klippning av vegetation invid en campingplats

2017-06-26 M 5601-16
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att avlägsna anläggningar och upphöra med klippning av vegetation invid en campingplats

2017-06-26 M 5557-16
Föreläggande

Föreläggande att riva byggnad

, ,
2017-03-16 M 4993-16
Föreläggande

Föreläggande att ta bort stängsel

2017-11-09 M 4628-17
Föreläggande

Föreläggande att ta bort bryggdäck

,
2017-10-16 M 3451-17
Föreläggande

Föreläggande att ta bort en komplementbyggnad och en del av en brygga

,
2017-04-19 MÖD 2017:16 M 3186-16
Föreläggande

Strandskyddsdispens för brygga

,
2017-03-16 M 11210-16
Föreläggande, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för brygga och bro

,
2016-11-24 M 2617-16
Föreläggande

Föreläggande att ta bort del av brygga

2016-10-27 M 7302-16
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att avlägsna betonganläggning

, ,
2016-09-07 M 11713-15
Föreläggande, Särskilt skäl 4

Strandskyddsdispens för byggnad

2016-06-27 MÖD 2016:11 M 11547-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Strandskyddets syften, Undantag från förbuden

Föreläggande om återställningsåtgärder

, , ,
2016-06-17 M 5610-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för redan uppförd brygga

,
2016-05-24 M 9279-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att återställa mark

2016-04-01 M 1196-16
Föreläggande, Strandskyddat område

Tillräckligt precist föreläggande (rätt adressat och gräns för strandskyddat område)?

,
2015-12-14 M 7456-15
Föreläggande, Strandskyddat område

Tillräckligt precist föreläggande (gräns för strandskyddat område)?

,
2015-12-15 M 3174-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande avseende militära byggnader

2015-10-26 M 1027-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att ta bort byggnad, uppfartsväg och staket

2015-09-09 M 309-15
Föreläggande, Särskilt skäl 1

Nekad dispens för bastu

2014-01-10 M 7246-13
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att ta bort trädäck, pumphus och intredning i sjöbod

,
2015-03-26 M 6221-14
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Strandskyddat område

Föreläggande att upphöra med gräsklippning m.m.

, ,
2014-10-21 M 4234-14
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande om att upphöra med gräsklippning

,
2012-06-29 M 202-12
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Undantag från förbuden

Föreläggande om återställande efter asfaltningar och nedtagande av staket

2013-02-25 M 8285-12
Föreläggande, Särskilt skäl 1

Dispens och föreläggande avs. redan uppfört fritidshus

,
2013-06-04 M 6391-12
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Proportionalitetsprincipen, Undantag från förbuden

Föreläggande att ta bort flaggstång och stolpar med eluttag

2015-05-11 M 10598-14
Föreläggande, Särskilt skäl 1

Föreläggande om att minska bryggas bredd (Natura 2000 m.m.)

, ,
2015-05-07 M 919-15
Föreläggande

Föreläggande, bryggräcke

2013-04-04 M 10665-12
Föreläggande

Föreläggande om åtgärder avseende sjöbodar

,
2010-12-10 M 4506-10
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande om att upphöra med gräsklippning

,
2012-06-29 M 10272-11
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande om att återställa strandpromenad

2011-10-06 MÖD 2011:36 M 2082-11
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande om återställande av anlagda vägar m.m.

2011-05-03 MÖD 2011:17 M 5506-10