Domar Datum Referatnr Målnr
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 1

Dispens för tillbyggnad av förråd med möjlighet till övernattning

, ,
2018-10-17 M 1637-18
Förbjuden åtgärd

Strandskyddsdispens för enklare grusväg

, , ,
2018-12-18 MÖD 2018:23 M 6025-18
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för väg

, , , ,
2018-11-15 M 2666-18
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att upphöra med gräsklippning

, , ,
2017-09-25 M 10705-16
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Okategoriserade, Tomtplats

Föreläggande att ta bort staket

2018-04-03 M 9035-17
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 4

Strandskyddsdispens för utvidgning av campingverksamhet

, , ,
2018-04-17 M 9582-17
Förbjuden åtgärd, Strandskyddets syften

Dispens för ombyggnad av brygga

,
2018-05-03 M 1156-18
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att avlägsna anläggningar och upphöra med klippning av vegetation invid en campingplats

2017-06-26 M 5601-16
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att avlägsna anläggningar och upphöra med klippning av vegetation invid en campingplats

2017-06-26 M 5557-16
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3

Dispens för tillfartsväg

,
2016-11-01 M 3795-16
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att avlägsna betonganläggning

, ,
2016-09-07 M 11713-15
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 5, Undantag från förbuden

Strandskyddsdispens för gärdsgård

2016-06-27 MÖD 2016:10 M 11556-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Strandskyddets syften, Undantag från förbuden

Föreläggande om återställningsåtgärder

, , ,
2016-06-17 M 5610-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 3

Strandskyddsdispens för redan uppförd brygga

,
2016-05-24 M 9279-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att återställa mark

2016-04-01 M 1196-16
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande avseende militära byggnader

2015-10-26 M 1027-15
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4

Ansökan om dispens för byggnad på flotte

,
2015-10-16 M 2657-15
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Strandskyddat område, Villkor

Villkor vid beslut om dispens för parkeringsplats

2015-09-07 M 1394-15
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att ta bort byggnad, uppfartsväg och staket

2015-09-09 M 309-15
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Strandskyddat område

Tillbyggnad inom strandskyddat område? Förbjuden åtgärd? Ska dispens beviljas?

, , ,
2015-08-25 M 8029-14
Förbjuden åtgärd, Tomtplats

Nybyggnad av två bostadshus 20 m från strandskyddat område

2015-06-25 M 8694-14
Förbjuden åtgärd

Inglasning under skärmtak

2014-06-05 M 8353-13
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 2, Strandskyddets syften

Dispens för utfyllnad av mark

2014-10-30 M 1899-14
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande att ta bort trädäck, pumphus och intredning i sjöbod

,
2015-03-26 M 6221-14
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Strandskyddat område

Föreläggande att upphöra med gräsklippning m.m.

, ,
2014-10-21 M 4234-14
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande om att upphöra med gräsklippning

,
2012-06-29 M 202-12
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Undantag från förbuden

Föreläggande om återställande efter asfaltningar och nedtagande av staket

2013-02-25 M 8285-12
Förbjuden åtgärd, Föreläggande, Proportionalitetsprincipen, Undantag från förbuden

Föreläggande att ta bort flaggstång och stolpar med eluttag

2015-05-11 M 10598-14
Förbjuden åtgärd

Dispens för muddring

, ,
2013-11-27 M 6962-13
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för ändrad användning av byggnad

,
2015-02-23 MÖD 2015:7 M 6222-14
Förbjuden åtgärd

Dispens för installation av WC mm i ekonomibyggnad

2013-01-09 M 8161-12
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande om att upphöra med gräsklippning

,
2012-06-29 M 10272-11
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 5

Skärmvägg vid badplats

2014-11-27 MÖD 2014:45 M 1241-14
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Tomtplats

Dispensplikt, tomtplats inom strandskydd

2011-05-27 MÖD 2011:38 M 8212-10
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande om att återställa strandpromenad

2011-10-06 MÖD 2011:36 M 2082-11
Förbjuden åtgärd

Dispens för bryggdäck

2011-07-05 MÖD 2011:34 M 8660-10
Förbjuden åtgärd, Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 1

Dispens för brygganläggning

, ,
MÖD 2011:29 M 5649-10
Förbjuden åtgärd, Föreläggande

Föreläggande om återställande av anlagda vägar m.m.

2011-05-03 MÖD 2011:17 M 5506-10